Nussbaum, Martha (1999). "Het Jodendom en de liefde voor de ratio (Judaism and the Love of Reason)" Nexus 23 pp. 67-100