Het Jodendom en de liefde voor de ratio (Judaism and the Love of Reason)

Nussbaum, Martha (1999). "Het Jodendom en de liefde voor de ratio (Judaism and the Love of Reason)" Nexus 23 pp. 67-100

scroll to top